Seneste nyheder om bPod®

Maj 2013


bPod® prøvebyggeri undervejs


bPod Danmark har etableret det første bPod byggeri i form af en ”prøvebænk” som løbende vil blive brugt af bPods udviklingsafdeling til at udvikle og afprøve nye metoder til at optimere bPod konceptet i takt med kundeleverancer.


Prøvebænken er placeret ved bPod Danmarks produktionsanlæg i Herlufmagle hvor man benyttede det dejlige forårsvejer til at montere udendørs.


De første leverancer fra produktionsanlægget i Herlufmagle forventes at blive igangsat efteråret 2013, og der er flere interesserede bygherrer som nu får lejlighed til at mærke på den vare, som bPod leverer.


Kontakt bPod Danmark på info@bpod.dk eller telefon 5838 0015. 

 

Tilbage til Galleri                                              Fortsæt til LinksJuni 2012


bPod® indstillet til Ingeniørens Produktpris


Mediehuset Ingeniøren uddeler hvert år Produktprisen til fremme og støtte for dansk produktudvikling. bPod er i år indstillet i kategorien Bæredygtighed baseret på muligheden for at bygge bedre isoleret etagebyggeri end ved traditionel konstruktion.


Ingeniøren skriver bl.a.: Mellem de strukturelt adskilte inder- og ydervægge i bPod byggesystemet dannes en hulmur, som kan være af vilkårlig tykkelse. I denne hulmur indblæses isoleringsgranulat, og her kan vælges mineraluld, papiruld eller et superisoleringsmateriale som f.eks. aerogel. Denne valgfrihed af isoleringsmateriale er unik i etagebyggeri.


Læs mere på Ingeniørens onlineudgave her og her.April 2012


Colliers og bPod Danmark indbyder til godmorgen- og gå-hjem præsentationsmøder


bPods nordiske salgspartner, Colliers International Danmark A/S, indbyder gennem annoncer i dagspressen til en præsentation af bPod byggeprocessen på tre møder i Aalborg, Aarhus og København.


På møderne vil potentielle kunder kunne møde og stille spørgsmål til teamet bag bPod-systemet i Danmark.


Detaljer og tilmelding på www.colliers.dk/arrangementer.htmMarts 2012


Ny forskning støtter idéerne bag bPods byggesystem og forrentningsmodel


En kronik i Ingeniøren beskrev for nylig, hvordan den danske byggebranche har nået grænserne for sin formåen fordi den ikke er blevet industrialiseret så gennemgribende, som andre brancher er blevet det.


Kroniken bygger på en ph.d.-afhandling om byggeindustrien og giver dermed videnskabelig støtte til idégrundlaget for bPods produktionsmetode og forrretningsmodel som udtrykkes i indledningen til bPods hjemmeside:


“De byggemetoder, der benyttes i dag, har ikke ændret sig meget i mange årtier og trænger til at blive moderniseret som andre industrier er blevet det. Det er netop det den patenterede bPod® byggeteknologi og innovative forretningsmodel gør.”Februar 2012


bPod® lanceres i Skandinavien gennem nordisk franchise og salgsorganisation


Den dansk-svejtsiske forretningsmand Anders Kähler opnår masterfranchise for bPod i Sverige, Norge, Finland og Danmark. Kähler viderefører hermed sin families 150-årige tradition for innovation og produktudvikling i byggebranchen og er med til at flytte etagebyggeriet ind i det 21. århundrede.


Driften i de enkelte skandinaviske lande kommer til at ske gennem under-franchiser med lokale selskaber. I Danmark bliver det bPod Danmark som planlægger produktionsstart i 2012. De andre nordiske markeder følger snarest muligt.


Samtidig har Kähler indgået aftale om fællesnordisk salg af bPod-systemet med ejendomsmæglerfirmaet Colliers International Danmark. Med salgskontorer i alle fire lande er Colliers den ideelle partner til at give bPod den størst mulige udbredelse.


Brugen af licens-, franchise- og salgsaftaler er et udtryk for den modernisering, som bPod har planlagt for byggebranchen. På denne måde mener vi, at byggesystemet når længere på kortere tid end hvis metoden var bundet til traditionel egenproduktion på et mindre marked.August 2011


KAB modtager bPod® punkthusprojekt, som opfylder energirammen for Lavenergi 2015


Energirammen for boligbyggeri har udviklet sig fra ca. 70 kWh pr. m² pr. år i 2008 til ca. 53 kWh i 2010 og en forventning om ca. 30 kWh i 2015. Traditionelt isoleret etagebyggeri kan lige opfylde kravet om 53 kWh, men får svært ved at komme længere ned på grund af strukturelle begrænsninger i mængden af isolering i facadeelementerne.


bPods ydervægge har ingen begrænsninger i isoleringens mængde eller materiale, og det seneste bPod skitseprojekt til KAB har vist at det koster under 5% ekstra at isolere et 5-etagers punkthus på 2.000 m² til 2015-krav. Det betyder at bPod-byggeri til 2015 lavenergistandard kan bygges ca. 25% billigere end traditionelt etagebyggeri til BR10.


Der er ikke medtaget fradrag for bæredygtig energi i denne beregning så brug af vindmøller, solfangere eller varmepumper kan derfor yderligere reducere brugen af konventionel energi.Maj 2011


Det almennyttige boligbyggeri ligger stille til trods for sidste års rekordstore kommunale tilsagn om nybyggeri og trods lange ventelister. Alene i København venter 100.000 mennesker på en bolig, og tallet er stigende.


Grunden er at loftet over byggeprisen - det såkaldte rammebeløb - er lavere end der kan bygges for i dag. Regeringen vil ikke hæve rammebeløbet, som den siger er til for at undgå “alment byggeri hvor huslejen er for høj i forhold til hvad almindelige mennesker kan betale”.


bPod® tilbyder en løsning på dette dilemma. Med besparelser op til 30% i forhold til konventionelt byggeri kan der bygges indenfor rammebeløbet. Det sker ved at modernisere byggeriet, dels ved at flytte en stor del af det indendørs, dels ved at reducere spild, fejl og mangler.


I en årrække har meget nybyggeri været udført som trækonstruktioner, som er meget vedligeholdeskrævende og kan forventes at have en realtiv kort levetid, men selv disse har nu svært ved at holde rammebeløbet. bPod anvender holdbare, tunge byggematerialer som beton på en måde, som kombinerer moderne krav til energi, miljø og boligkvalitet med lavt vedligehold og lang holdbarhed.April 2011


Dansk presse rapporterer, at “Danskerne sparer sig til svamp”. Især de almene boligforeninger oplever i stigende grad at lejerne sparer så meget på varme og udluftning, at skimmelsvamp får gode vækstbetingelser med
følgevirkninger i form af helbredsproblemer for beboere og skader på bygninger.


I modsætning hertil opføres alt bPod®-byggeri med højeffektiv mekanisk ventilation i alle rum (ikke bare køkkener og badeværelser) hvilket både forhindrer svampeproblemer og medvirker til et lavt energiforbrug. Mekanisk ventilation med høj varmegenvinding sparer nemlig meget energi i forhold til “naturlig ventilation” hvor frisk luft udefra skal varmes op til rumtemperatur.Februar 2011


Traditionelt betonelementbyggeri får sin stivhed fra skiveeffekten i bygningens væg- og gulvplader. Når sådan en bygning bliver rystet af et jordskælv klapper den tit sammen som en harmonika eller folder som et
korthus, som vi ser det igen og igen, og nu senest i New Zealand.


I modsætning hertil har bPod-bygninger et armeret betonskelet, som kan dimensioneres til at modstå betydelige jordskælvskræfter. Selv hvis en bPod-bygning bliver beskadiget af et jordskælv, muligvis uden at kunne repareres vil den blive stående i stedet for at styrte sammen om sine beboere.


Denne sikkerhed og styrke opnås uden at give køb på de besparelser i penge og tid som bPod-byggeri medfører i forhold til traditionelt byggeri. Det gør bPod® til en ideel byggemetode til både nybyggeri og genopbygning i jordskælvszoner.November 2010


Byggeriet er en af de farligste og usundeste brancher for sine ansatte, og dansk presse rapporterede for nylig at arbejdet på 105 ud af 195 byggepladser blev stoppet af Arbejdstilsynet på grund af så stort sløseri med sikkerheden, at medarbejdere var i reel livsfare.


bPod-teknologien bryder med dette traditionelle billede af byggeindustrien ved at flytte størstedelen af byggeprocessen indendørs og ned på jorden. Dermed beskyttes medarbejderne mod fare og nedslidning forbundet med arbejde i stor højde, udendørs og i al slags vejr. Tungt of nedslidende arbejde overtages af maskiner, og medarbejdere har det meste af tiden fast grund under fødderne. Sikkerheden under hele byggeprocessen er ikke valgfri, men opnås og vedligeholdes gennem systemer og metoder bygget ind i bPod-teknologien fra starten.


Den patenterede bPod-byggeteknik medfører ikke kun økonomiske besparelser på op til 30% sammenlignet med traditionelt byggeri, men også store fordele for medarbejdere, miljø og brugere.Oktober 2010


I modsætning til det meste etagebyggeri anvender bPod-teknologien normalt gulvvarme som standard, da den lavere fremløbstemperatur sparer energi og er bedre egnet til brug sammen med bæredygtige energikilder.


En rapport præsenteret på Passivhus Norden konferencen i denne måned viser nu at gulvslangerne desuden kan bruges til energieffektiv rumafkøling ved at sænke gulvtemperaturen om sommeren.September 2010


Papirisolering fremstillet af genbrugspapir tilbydes nu som endnu et alternativ til mineraluldsisolering i bPod-byggeri. Papirisolering bruger mindre energi i fremstillingen og gør dermed bPod-byggeri endnu grønnere.


Med bPod-systemet kan etagebyggeri for første gang opfylde krav til lavenergibyggeri. Dette skyldes systemets indbyggede mulighed for at konstruere ydervægge med enhver ønsket isoleringstykkelse og mange forskellige typer isoleringsmateriale.August 2010


Det superisolerende materiale aerogel er under udvikling som alternativt isoleringsmateriale i bPod-byggeri.


Aerogel isolerer to til tre gange bedre end mineraluld og muliggør derfor langt tyndere vægge end der ellers kræves i lavenergibyggeri. Det løser problemer med mindre dagslys og nettoareal i eksisterende lavenergibyggeri.


Selvom aerogel er op til 50 gange dyrere end standardisolering betyder besparelserne ved bPods unikke byggemetode, at en bPod-lavenergibygning med aerogel stadig er billigere end standardbyggeri i traditionel konstruktion.Marts 2010


Den patenterede bPod-teknologi er i øjeblikket under udvikling. Når systemet er færdigudviklet vil det blive licenceret til byggefirmaer verden over.


Interesserede firmaer kan kontakte os her for at modtage nyheder og placere sig i førerposition i deres eget marked.


Selvom byggeindustrien er hårdt ramt af finanskrisen er dette den rette tid til at gøre ny teknologi klar til bedre tider. Når de kommer vil behovet for at bygge økonomisk og miljørigtigt være større end nogensinde, og bPod® vil være det perfekte produkt til at opfylde de behov.

 

ENGLISH

DANSK

DEUTSCH

FRANÇAIS

NORSK

SUOMI

SVENSKA

العربية

中文

Vælg sprog for at få de relevante oplysninger

bpod.dk      Hvorfor bPod?      Video      System      Proces      Fordele      Energi      CO2      Sundhed      Galleri      Nyheder      Links      Kontakt