Fordelene ved bPod®

Fordelene ved bPod-byggeri i forhold til konventionelt byggeri er illustreret i ovenstående figur:


•    energibesparelser over bygningens levetid

•    tidsbesparelser under byggeriet

•    prisbesparelser op til 30%  

•    bedre byggekvalitet

•    bedre sikkerhed for medarbejdere. 


Energi

Da bPod-teknologien muliggør en væsentlig bedre isolering end konventionelt etagebyggeri kan energiforbruget over en bygnings levetid nedsættes betydeligt eller endda helt elimineres. Der kan spares så meget energi til opvarmning at den energi, som bruges i bygningens opførelse, kan spares over ganske få år.


Tid

bPod-byggeri kan fremstilles effektivt fordi det meste af byggeprocessen foregår under fabriksforhold, som kan styres og kvalitetskontrolleres bedre end traditionelle byggemetoder. Byggeriet bliver stort set uafhængigt af vind og vejr, og dyre vinterforanstaltninger undgås. Alt dette medfører en væsentlig kortere byggetid hvilket reducerer både bygge- og finansieringsomkostninger.


Pris

bPod-byggeri er samlet set billigere da det både sparer arbejdskraft og tid. I bPod-filosofien betyder det mere byggeri, for bygger vi i virkeligheden alt det vi har brug for eller kun det vi har råd til? Hvis vi kun bygger det vi har råd til så vil billigere byggeri føre til mere byggeri med brug af de samme penge og den samme arbejdskraft.


Kvalitet

bPod-byggeri giver færre byggefejl, og bygningen er bedre isoleret for både temperatur og lyd, internt såvel som eksternt. Det giver bygninger som er sundere og behageligere at bo og arbejde i.


Sikkerhed

Byggeriet er en af de farligste og mest nedslidende brancher at arbejde i. Med bPod-teknologien flytter langt det meste af arbejdet indendørs i en fabrik, i gulvplan og med moderne hjælpemidler og sikkerhedsudstyr til at beskytte og aflaste medarbejderne. Det arbejde, som er tilbage på byggepladsen, er reduceret til et minimum og er frigjort for gammeldags arbejdsmetoder. Sikkerheden under hele byggeprocessen er ikke valgfri, men opnås og vedligeholdes gennem systemer og metoder bygget ind i bPod-teknologien fra starten.


Tilbage til Proces                                    Fortsæt til Energi

Grå søjler repræsenterer værdierne i konventionelt byggeri. Den grønne kurve viser de relative forbedringer ved bPod-byggeri.

ENGLISH

DANSK

DEUTSCH

FRANÇAIS

NORSK

SUOMI

SVENSKA

العربية

中文

Vælg sprog for at få de relevante oplysninger

bpod.dk      Hvorfor bPod?      Video      System      Proces      Fordele      Energi      CO2      Sundhed      Galleri      Nyheder      Links      Kontakt