Dårlig udluftning giver stigende problemer med skimmelsvamp i traditionelt byggeri med helbredsproblemer for beboere og skader på bygninger til følge. Derfor opføres bPod®-byggeri med højeffektiv mekanisk ventilation i alle rum hvilket både forhindrer svampeproblemer og medvirker til et lavere energiforbrug. Mekanisk ventilation med effektiv varmegenvinding sparer nemlig meget energi i forhold til “naturlig ventilation” hvor frisk luft udefra varmes op til rumtemperatur.


Den tæthed, som bPod® bygges med, gavner også tætningen mellem nabolejligheder. Derved mindskes lugtgener og rygningsrelateret sundhedsfare.


Isoleringen i indvendige bPod-vægge yder desuden langt mere effektiv isolering for både varme og støj end hvad der er normalt i betonbyggeri. Dette medfører bedre indeklima og muliggør forskellige temperaturzoner i en bolig hvilket er vanskeligt at opnå i traditionelle lavenergiløsninger.


Undersøgelser viser at byggebranchen er blandt de mest risikable og usunde for sine ansatte. Ved at flytte størstedelen af byggeprocessen indendørs og ned på jorden beskytter bPod-byggeteknologien medarbejderne mod fare og nedslidning forbundet med at arbejde i stor højde, udendørs og i al slags vejr. Sikkerheden under hele byggeprocessen er ikke valgfri, men opnås og vedligeholdes gennem systemer og metoder bygget ind i bPod-teknologien fra starten.


Tilbage til CO2                                    Fortsæt til Galleri

 

Sundhed, komfort, sikkerhed

ENGLISH

DANSK

DEUTSCH

FRANÇAIS

NORSK

SUOMI

SVENSKA

العربية

中文

Vælg sprog for at få de relevante oplysninger

bpod.dk      Hvorfor bPod?      Video      System      Proces      Fordele      Energi      CO2      Sundhed      Galleri      Nyheder      Links      Kontakt