Klik på et af nedenstående links for at sende os en email

Giv venligst alle kontaktoplysninger i mailen

Tilbage til Links                                                 Frem til start

FIRMAOPLYSNINGER


BUILDPOD INTERNATIONAL LTD

Le Clos au Comte

Castel

Guernsey GY5 7QG

British Channel Islands

Company Reg.No. 50505Forretningsmodel


Buildpod International Ltd er ikke et byggefirma, men en byggeteknologi-leverandør med en målsætning om at udbrede bPod-teknologien internationalt.


Vores forretningsmodel er baseret på at licensere den patenterede bPod-teknologi til eksisterende entreprenører, fabrikanter eller bygherrer overalt i verden, hvor teknologiens fordele kan realiseres.


Derfor konkurrerer vi ikke om markedsandele med etablerede byggevirksomheder, men tilbyder dem en ny teknologi, som opfylder moderne behov og kan understøtte deres eksisterende markedsandel.


Ole Henriksen har skabt bPods internationale forretningsmodel og er Buildpod Internationals grundlægger og CEO. Han var i 1983 med til at grundlægge softwarefirmaet Borland International Inc, som blev internationalt førende indenfor PC programmel i 1980erne. Han arbejdede i London fra 1985 og har boet på den engelske kanalø Guernsey siden 1993. Han har skabt Buildpod International Ltd ikke som et byggefirma men som teknologileverandør og samarbejdspartner  til byggebranchen – altså en slags “softwareleverandør” til byggeriets “hardwarekunder”. Blandt hans grundideer er brugen af synergi til at skabe et resultat større end summen af dets dele hvilket var en af nøglerne til Borlands succes. Som erfaren pilot ønsker han også at overføre luftfartens indbyggede sikkerhedskultur til byggeindustrien.


Ole Bjerre har opfundet bPod byggeteknologien. Han er dansk arkitekt og begyndte sin karriere indenfor boligindretning og -konstruktion. Senere startede han et firma med speciale i sandwichpanelkonstruktion som blev brugt i mange forskellige industrier, og opbyggede derved sin ekspertise i produktionsmetoder og -styring. Kontakter til byggeindustrien førte til opfindelsen af bPod-teknologien som han patenterede og solgte til Buildpod International Ltd. Han er nu konsulent for bPod ved udviklingen af sin opfindelse.


Et firma med følelser

Buildpod International Ltd. forpligter sig til ansvarlig optræden overfor vores kunder, ansatte, forretningsforbindelser og verden omkring os. Vi respekterer gældende love, accepterede principper for firmamæssigt ansvar og almindelig ordentlig opførsel.


Ansvaret for andre

Da vi tjener vores penge overvejende på byggeri i den industialiserede verden sætter vi 10% af vores årlige overskud af til at støtte bæredygtige boliger i udviklingslande.


Kunder

Vi værdsætter vores kunder og omgås dem åbent og ærligt. Vi beskytter kunders fortrolige oplysninger efter gældende love og kontraktlige forpligtelser. Vi er ærlige om vores produkter og giver ikke forsætligt misvisende oplysninger.


Medarbejdere

Vi ansætter, aflønner og forfremmer medarbejdere udfra principper om lige muligheder for alle baseret på evner og indsats. Vi giver vores medarbejdere sikre og sunde arbejdsforhold og -metoder fri for diskrimination, chikane og mobning af enhver art.


Forretningsforbindelser

Vi søger fortrolige og gensidigt fordelagtige forhold til vores forretningsforbindelser. Vi forventer at vores forretningsforbindelser respekterer vores forretningsprincipper, som vi respekterer deres.


Verden omkring os

Som en del af vores mål for en bæredygtig forretning arbejder vi på at mindske miljøpåvirkningerne af vores aktiviteter ved at udnytte grønne teknologier og holde vores rejseaktiviteter til det nødvendigste.

ENGLISH

DANSK

DEUTSCH

FRANÇAIS

NORSK

SUOMI

SVENSKA

العربية

中文

Vælg sprog for at få de relevante oplysninger

bpod.dk    Hvorfor bPod?    buildAbillionHomes    Video    System    Proces    Fordele    Energi    CO2    Sundhed    Galleri    Nyheder    Links    Kontakt